LOVIISAN                  RAVIKOULU   

Kurssimme sisältö


LASTEN- JA NUORTEN KURSSIT

Alkeiskurssi 1

Alkeiskurssin ensimmäinen osuus on tarkoitettu yli 7-vuotiaille lapsille jotka ovat kiinnostuneet poniraviurheilusta.

Kurssilla opettelemme ponin hoitoa, päivittäisiä tallitöitä ja ponin käsittelyä.

Opettelemme raviponien rodut ja raviponin varustuksen, sekä ohjastajan varusteet.

Tutustumme yleisiin tallisääntöihin, ponien hoitamiseen, taluttamiseen ja ponin kanssa turvalliseen olemiseen.

Alkeiskurssi 2

Alkeiskurssin toinen osuus on suunnattu yli 8-vuotiaille lapsille jotka ovat suorittaneet alkeiskurssi 1 tai omaavat siellä opeteltavat taidot.

Kurssilla tutustutaan ponien käyttäytymiseen, hoitoon ja käsittelyyn, sekä tallin turvallisuuteen ja tallissa käyttäytymiseen.

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osataan toimia tallissa turvallisesti, tunnetaan hevosen tavallisimmat tarpeet, sekä tietää hevosen käyttäytymisestä ja aisteista, lisäksi osaa laittaa ponille riimun ja taluttaa turvallisesti, tuntee valjaat ja kärryjen osia, pystyy valjastamaan ja ajamaan suoraan, sekä pysäyttämään ja kääntämään avustettuna.

Jatkokurssi 1

Jatkokurssi 1 on suunnattu alkeiskurssin suorittaneille tai vastaavat taidot omaavalle lapselle/nuorelle.

Kurssilla kerrataan tallissa toimimista ja tallin rutiineja. Opetellaan tunnistamaan ponien hyvinvointia(terve/sairas tuntomerkit), sekä tutustutaan ponien tavallisimpiin terveydenhoitoon liittyviin asioihin.

Tutustumme hevosen anatomiaan, kavioiden hoitoon, sekä tutustumme raviponi- ja hevosrotuihin, niiden eroihin ja turvalliseen kanssakäymiseen ponien ja hevosten kanssa. 

Opit valjastamaan itsenäisesti raviponin ja ajamaan radalla, opit hoitamaan ponia ajon jälkeen ja osaat nimetä ponin ruumiinosia. Osaat pukea ponille tarvittavat loimet sään ja muiden vaikuttavien asioiden perusteella.

Jatkokurssi 2

Jatkokurssi 2 on suunnattu jatkokurssi 1 suorittaneille tai samat taidot omaaville.

Tällä kurssilla syvennetään niitä taitoja joita olet tähän mennessä oppinut, lisäksi syvennämme anatomian tietoja, ruokinnan merkitystä ponin hyvinvointiin ja kilpailemiseen, hoitamaan pieniä haavoja, tulkitsemaan ponin käytöksestä yleisimpiä sairauksia, tutustumme hevosten yleisimpiin väreihin. 

Tutustumme ravikilpailu sääntöihin ja kertaamme ajolupakurssia varten ponin valjastamista ja ajamista itsenäisesti.

AIKUISTEN KURSSIT


Räätälöidään yksilön taitotason ja tarpeen mukaiseksi

.

YKSITYISTUNNIT


Yksityistunneilla harjoitellaan osallistujan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti 


Kilpailuihin tähtäävä kurssi

Kurssilla käymme läpi kulloisenkin ponin/hevosen tavoitteita.

Pohdimme yhdessä miten voimme vaikuttaa ruokinnalla ja harjoitteilla esim. ponin tulokseen tai sen paranemiseen, millaisia harjoitteita teemme, milloin poni tarvitsee hierojaa, voiko kengitys vaikuttaa tulokseen, millaisia varuste muutoksia voisimme tehdä jne.